Различна гледна точка за събитията от 1912-1918

Идеалната възможност  за разплата с  тиранина - 1912г.

Вашето мнение