Трите войни за седем години: Глобалната мегавойна и българският ключ

Последният епизод от кратката поредица - Трите войни за седем години. Тук успяхме да разгледаме събитията около избухването на Голямата война от 1914г, участието на България в нея и последиците от грешно взетите решения на българското правителство, водено от Васил Радославов.